بیان عظیم و مهبط مُعَظَّم

قرآن مجید کتاب نازل شده از سوی خداوند است. این نکته‌ای نیست که بتوان ساده از آن گذشت. چرا که مبدأ آن از جانب وجود عظیمی است که سرآغاز و سرمنشأ کل هستی است...

لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‏ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّه‏ (حشر 21)

اگر این قرآن را بر کوهى نازل می‏‌کردیم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده می‌دیدى‏

کوه تمثیلی است از کل هستی. به این معنا که نه فقط کوه بلکه کل هستی تحمل دریافت این قول ثقیل را ندارد و از هم فرو می‌پاشد. این بیان عظیم به وجود متأله معظمی نیاز داشت که تحمل دریافت آن را داشته باشد...