دیداری از یک مدرسه علمیه

گزارشی از یک روش آموزشی کارآمد

 مباحثه

مهدی سلیمی

زمانی در یکی از تشکل‌های دانشجویی، مسأله وحدت حوزه و دانشگاه را به عنوان یک فعالیت ویژه پیگیری می‌کردیم که بر خلاف میل‌مان به نتایج دلخواه نرسیدیم، همان‌طور که پیش از ما هم در این زمینه بسیاری حلقه‌ها شکل گرفت، قلم‌ها زده شد، سخن‌ها گفته شد ولی از این اقدام‌ها نتیجه‌ی ملموسی دیده نشد. ما هم از پیگیری این موضوع تقریبا دلسرد شدیم تا اینکه با یک اقدام ساده، اما بسیار پر برکت، جرقه‌ای در ذهنمان زده شد. آن اقدام، دیدار مستقیم از یکی از حوزه‌های علمیه و گپ و گفتی با طلاب عزیز آن مدرسه بود. یک اقدام پر ثمر که برابری می‌کرد با روزها تلاش برای مطالعه و تنظیم مطلب در این زمینه.

نظام آموزشی حوزه‌های علمیه میراثی به قدمت هزار سال دارد که حامل تجربه‌های ارزنده‌ی علمی-آموزشی است. مطالعه‌ی تطبیقی بین این دو نظام آموزشی (یعنی حوزه و دانشگاه) و برقراری ارتباط مستقیم دانشجو و طلبه بایکدیگر موجب آشکار شدن نقاط ضعف و قوت هر دو نهاد عظیم علمی آموزشی است. ما در این نوشتار می‌خواهیم با ارائه یک گزارش، ایده‌هایمان را با شما به اشتراک بگذاریم. پس همراه ما باشید.