در نرم‌افزار «جامع‌التفاسیر» و «جامع الأحادیث» مشغول مطالعه اطلاعات راجع به تفسیر «مجمع البیان» بودم که نکته‌ای نظرم را به خود مشغول ساخت. مؤلف کتاب یعنی أمین‌الإسلام طبرسی، جد و پدر و فرزندانش جملگی از علمای سرشناس شیعه هستند که تألیفاتی شاخص دارند. تصمیم گرفتم اطلاعات آن را دسته بندی و در قالب یک طرح گرافیکی بسیار ساده انتشار بدهم. هم اینک نمودار شجره خاندان طبرسی تقدیم حضورتان.

خاندان طبرسی